• Vlado Goreski

  Studiował i ukończył na Wydziale Filozofii – grupa – Historia sztuki, Skopje. Macedonia Północna, po tym, ukończył – Akademię Sztuk Pięknych Międzynarodowe C...

 • Taksydermia

  Taksydermia – sztuka montażu lub reprodukcji, najczęściej poprzez wypchanie martwych zwierząt na wystawę lub dla innych źródeł badań. Metody praktykowane prz...

 • Sztuki wyzwolone

  Sztuki wyzwolone lub siedem sztuk wyzwolonych – system podstawowej, ogólnej i uniwersalnej edukacji ukształtowany w IV wieku przed Chrystusem, powszechnie st...

 • Sztuka wirtualna

  Sztuka wirtualna – jest określeniem wirtualizacji sztuki, stworzonym za pomocą mediów technicznych opracowanych pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku. Nal...

 • Sztuka polityczna

  Sztuka polityczna – szerokie pojęcie obejmujące wiele rodzajów działalności artystycznej, które łączy to, że intencjonalnie niosą jakieś przesłanie polityczn...

 • Sztuka nieprofesjonalna

  Sztuka nieprofesjonalna – Zjawisko w sztuce, znane od końca XIX wieku, obejmujące wszelkie przejawy działań plastycznych, powstające w kręgu sztuki naiwnej, ...

 • Sztuka ludowa

  Sztuka ludowa – całokształt działalności artystycznej społeczności lokalnej, na ogół wiejskiej. Obok twórczości, którą nazywa się plastyką do sztuki ludowej ...

 • Sztuka dla sztuki

  Sztuka dla sztuki, także sztuka jest celem sama w sobie – hasło propagowane przez niektórych twórców polskiego i europejskiego modernizmu. Po raz pierwszy uż...

 • Sztafaż

  Sztafaż – postacie ludzkie i zwierzęta oraz dodatkowe, poboczne wątki lub motywy ożywiające kompozycję dzieła artystycznego, nieodciągające jednak uwagi odbi...

 • Symultanizm

  Symultanizm – zagadnienie z zakresu teatrologii, literatury i sztuki abstrakcyjnej. Polega na przedstawieniu kilku obrazów, zdarzeń rozgrywających się w tym ...

 • Sprezzatura

  W muzyce termin oznaczający swobodę 1) w traktowaniu zapisanego rytmu przy wykonywaniu utworu 2) w stosowaniu dysonansów przejściowych podczas komponowania u...

 • Profesjonalny regurgitator

  Profesjonalny regurgitator – artysta, którego występy składają się z połykania i przenoszenia różnych nietypowych przedmiotów drogą pokarmową. Wykorzystuje z...

 • Poezja uliczna

  Poezja uliczna – forma ekspresji literackiej, element sztuki ulicznej, uprawiany w przestrzeni publicznej, najczęściej w postaci improwizacji literackich, pi...

 • Plener

  Plener – twórczość na zewnątrz, w bezpośrednim kontakcie z naturą. Otwarta przestrzeń pod gołym niebem jako miejsce i temat pracy artysty. Twórczość plenerow...

 • Pin-up

  Pin-up – określenie używane wobec trendu wywodzącego się głównie z lat 40. i 50. XX wieku. Pin-up girls były piękne i uśmiechnięte, ubrane w rozkloszowane su...

 • Pendant

  Pendant – dzieło sztuki tworzące harmonijną parę z innym dziełem, uzupełniającą się nawzajem pod względem kompozycji i stylu. Przykładami pendantów w malarst...

 • Pasiak (tkanina)

  Pasiak - tkanina o poprzecznym pasowym ornamencie, najczęściej wielobarwna. Powszechna w polskich strojach ludowych, wyrabia się z niej zapaski i spódnice. S...

 • Parerga

  Parerga – określenie dzieł ubocznych, mało znanych, pozostających poza głównym nurtem twórczej działalności artysty, pisarza, kartografa, itd. Często bywają ...

 • Oiran

  Oiran – japońska kurtyzana, uważana za typ prostytutki yūjo, jednak różniąca się od niej tym, że była artystką rozrywkową. Ich sztuka i moda często wyznaczał...

 • Oeuvre

  Oeuvre – termin, jakim określa się całość dorobku danego artysty, wszystkie jego dzieła. Chef doeuvre główne dzieło – dzieło lub grupa dzieł z dorobku artyst...

 • Modelina

  Modelina – popularna nazwa różnych utwardzalnych mas plastycznych, przypominających przed utwardzeniem swoimi właściwościami modelarskimi plastelinę. Istniej...

 • Model (zawód)

  Model, modelka − osoba zawodowo zajmująca się pozowaniem artyście lub demonstrowaniem strojów podczas pokazów mody.

 • Miniatura (malarstwo)

  Miniatura – małych rozmiarów obraz, zazwyczaj portret, wykonany na pergaminie, kości słoniowej, metalu czy porcelanie. Miniatury portretowe rozkwitły w XVI-w...

 • Mimetyzm

  Mimetyzm, mimezja – termin stosowany w różnych dziedzinach, oznaczający naśladowanie albo upodabnianie się. W biologii mimetyzm to upodabnianie się niektóryc...

 • Medalion (łowiectwo)

  Medalion – wypreparowane trefeum łowieckie, rodzaj zwierzęcego popiersia. Stanowi go wypreparowana głowa i szyja zwierzęcia, naciągnięta na specjalny, natura...

 • Mecenat

  Mecenat − opieka wpływowych i bogatych miłośników, amatorów literatury i sztuki nad twórcami. Na ogół wiąże się to z finansowym wspieraniem tych artystów i i...

 • Magnum opus

  Magnum opus, opus magnum – fraza oznaczająca najwybitniejsze, najbardziej znaczące dzieło w dorobku artysty. Wyrażenie to przeniesiono do alchemii jako okreś...

 • Linearyzm

  Linearyzm – tendencja w malarstwie lub grafice polegająca na wydobyciu kształtu, plastyki i ekspresji przedstawionego przedmiotu czy postaci przez akcentowan...

 • Kompozycja zamknięta

  Kompozycja zamknięta – kompozycja, w której wszystkie elementy świata przedstawionego tworzą jasny, przejrzysty, skończony i logiczny układ. Świat przedstawi...

 • Kompozycja symetryczna

  Kompozycja symetryczna – symetryczne rozmieszczenie elementów wizualnych dzieła. Oś symetrii jest na obrazach elementem domyślnym, dzieli ona obraz na części...

 • Kompozycja otwarta

  Kompozycja otwarta – rodzaj kompozycji polegający na pozostawieniu odbiorcy dzieła sztuki pola do interpretacji. Jest to układ specyficznej relacji między el...

 • Kompozycja dynamiczna

  Kompozycja dynamiczna w sztukach plastycznych jest to kompozycja, w której występuje przewaga elementów ukośnych, ponieważ w plastyce elementy te postrzegane...

 • Kolaż

  Kolaż – technika artystyczna polegająca na formowaniu kompozycji z różnych materiałów i tworzyw. Są one naklejane na płótno lub papier i łączone z tradycyjny...

 • Interaktywność w sztuce

  Interaktywność to własność dzieła sztuki, która sprawia, że jego odbiorca może podjąć działania, które wpłyną na kształt końcowy dzieła. Stanowi jedną z najw...

 • Instytut Propagandy Sztuki

  Instytut Propagandy Sztuki – instytucja utworzona w czerwcu 1930 z inicjatywy artystów i historyków sztuki, w celu propagowania nowoczesnej polskiej sztuki. ...

 • Idiom (sztuka)

  Idiom – zespół cech charakterystycznych dla danej dziedziny sztuki, okresu artystycznego lub artysty. Cechami wyróżniającymi jest zwykle gatunek, rodzaj, for...

 • Horror vacui

  Horror vacui – pojęcie, które stosowane jest: w fizyce: historyczny pogląd, oparty na wywodach starożytnych filozofów greckich zwłaszcza Arystotelesa, polega...

 • Gejsza

  Gejsza lub geigi) – osoba w Japonii o umiejętnościach artystycznych, bawiąca gości rozmową, tańcem, śpiewem i grą na instrumentach. Potrafi prowadzić ceremon...

 • Frontalizm

  Frontalizm – zasada kompozycyjna stosowana w sztukach plastycznych, polegająca na przedstawianiu postaci ludzkiej od przodu, w układzie ściśle symetrycznym, ...

 • Erotyka (sztuka)

  Erotyka w sztuce – jest jednym z przejawów sensualizmu, chociaż często jest też postrzegana jako nacechowana seksualnością, pożądaniem, wulgarnością oraz uwi...

 • Diorama

  Diorama w malarstwie – rodzaj obrazu w głębokim obramowaniu, gdzie pewne jego części są nieprzezroczyste, malowane na płótnie, a inne przezroczyste są malowa...

 • Dekadencja

  Dekadencja – rozkład wartości kulturowych, społecznych; chylenie się ku upadkowi; kryzys lub schyłek.

 • Cztery sztuki

  Cztery sztuki – w dawnych Chinach cztery umiejętności, które powinien opanować człowiek wykształcony. Związane z konfucjańską doktryną wszechstronnego rozwij...

 • Cliché

  Cliché – komunał lub stereotyp, wyrażenie, pomysł lub element pracy artystycznej, który jest używany tak często, że traci swoje oryginalne znaczenie lub efek...

 • Brikolaż

  Brikolaż – termin zaczerpnięty z ogólnego języka francuskiego, niemający w języku polskim odpowiednika – oznacza w przybliżeniu majsterkowanie i samodzielne,...

 • Azulejo

  Azulejo – cienkie ceramiczne płytki, najczęściej kwadratowe, pokryte nieprzepuszczalnym i błyszczącym szkliwem. Powierzchnia azulejo jest jedno lub wielokolo...

 • Autor

  Pojęcie autorstwa nie jest jednoznaczne i podlegało znacznej ewolucji. W średniowiecznej Europie nie przykładano wagi do autorstwa i teksty były rozpowszechn...

 • Atrybucja (sztuka)

  Atrybucja – przypisanie autorstwa dzieła sztuki, dokonywane w sytuacji, kiedy dzieło nie jest podpisane lub istnieją wątpliwości co do autentyczności podpisu...

 • Arteterapia

  Arteterapia lub też artterapia – leczenie przez sztukę. Termin "arteterapia” składa się z dwóch części bardziej widoczne jest to w języku angielskim: "art th...

 • Antyk (przedmiot)

  Antyk antiquus) – potoczne określenie zabytkowego przedmiotu sztuki dawnej, mającego wartość zabytkową, historyczną, estetyczną lub materialną. Najczęściej a...

 • Anamorfoza

  Anamorfoza – celowa deformacja obrazu, która może pokazać obraz niezdeformowany poprzez np. odbicie jej w zwierciadle wypukłym, ściśnięcie lub rozciągnięcie ...

 • Amor vacui

  Amor vacui – – tendencja do ograniczania ilości niepotrzebnych elementów w dziele sztuki lub otaczającej przestrzeni, upodobanie do dużych, niezapełnionych p...

 • Alternacja (architektura)

  Alternacja – przemienny, powtarzający się układ elementów dekoracyjnych lub architektonicznych, najczęściej w układzie liniowym. W sztuce zdobniczej występuj...

 • Alegoria

  Alegoria w literaturze i sztukach plastycznych – obraz plastyczny lub słowny przedstawiający pojęcie, ideę, myśl lub wydarzenie przy pomocy obrazu o charakte...

 • Sztuka

  Sztuka – część dorobku kulturowego cywilizacji, manifestująca się poprzez utwory, w tym dzieła artystyczne. Zdaniem niektórych, pojęcie sztuka jest niemożliw...

Sztuka

Antyrama

Typ lampy Antyrama, przeznaczone do wykorzystania na płaskich obrazów, zdjęć itp. można powiedzieć, że antyrama to jest to, co pozostaje po usunięciu z ramki z obrazem, stąd przedrostek. Antyrama wzmacnia pracę która chroni je przed uszkodzeniami i nadaje schludny, estetyczny wygląd. Można również wisiorek na ścianie.
Lampa składa się z przezroczystego tworzywa sztucznego lub szkła, płyty MDF lub płyty WIÓROWEJ. Między szybą i dysk wkłada się w obraz. Obie części połączone są metalowym drutem.

Plastykoterapia

Plastykoterapia terapii poprzez sztukę, za pomocą metody rysowania i kolorów.
Plastik jest najczęściej używany w procesie art-terapii. Wykorzystali różne niekonwencjonalne techniki sztuk plastycznych. Wykonuje różne funkcje, z których najważniejsze jest sformułowanie jego wypowiedzi, w sposób niewerbalny, a więc jest bezpieczna dla człowieka. Często jednak dzieło sztuki staje się okazją do rozmów i dyskusji wokół tematu, który stosowany wyszło.

Sztuka

Sztuka – część dorobku kulturowego cywilizacji, manifestująca się poprzez utwory, w tym dzieła artystyczne. Zdaniem niektórych, pojęcie sztuka jest niemożliw...

Alegoria

Alegoria w literaturze i sztukach plastycznych – obraz plastyczny lub słowny przedstawiający pojęcie, ideę, myśl lub wydarzenie przy pomocy obrazu o charakte...

Alternacja (architektura)

Alternacja – przemienny, powtarzający się układ elementów dekoracyjnych lub architektonicznych, najczęściej w układzie liniowym. W sztuce zdobniczej występuj...

Amor vacui

Amor vacui – – tendencja do ograniczania ilości niepotrzebnych elementów w dziele sztuki lub otaczającej przestrzeni, upodobanie do dużych, niezapełnionych p...

Anamorfoza

Anamorfoza – celowa deformacja obrazu, która może pokazać obraz niezdeformowany poprzez np. odbicie jej w zwierciadle wypukłym, ściśnięcie lub rozciągnięcie ...

Antyk (przedmiot)

Antyk antiquus) – potoczne określenie zabytkowego przedmiotu sztuki dawnej, mającego wartość zabytkową, historyczną, estetyczną lub materialną. Najczęściej a...

Arteterapia

Arteterapia lub też artterapia – leczenie przez sztukę. Termin "arteterapia” składa się z dwóch części bardziej widoczne jest to w języku angielskim: "art th...

Atrybucja (sztuka)

Atrybucja – przypisanie autorstwa dzieła sztuki, dokonywane w sytuacji, kiedy dzieło nie jest podpisane lub istnieją wątpliwości co do autentyczności podpisu...

Autor

Pojęcie autorstwa nie jest jednoznaczne i podlegało znacznej ewolucji. W średniowiecznej Europie nie przykładano wagi do autorstwa i teksty były rozpowszechn...

Azulejo

Azulejo – cienkie ceramiczne płytki, najczęściej kwadratowe, pokryte nieprzepuszczalnym i błyszczącym szkliwem. Powierzchnia azulejo jest jedno lub wielokolo...

Brikolaż

Brikolaż – termin zaczerpnięty z ogólnego języka francuskiego, niemający w języku polskim odpowiednika – oznacza w przybliżeniu majsterkowanie i samodzielne,...

Cliché

Cliché – komunał lub stereotyp, wyrażenie, pomysł lub element pracy artystycznej, który jest używany tak często, że traci swoje oryginalne znaczenie lub efek...

Cztery sztuki

Cztery sztuki – w dawnych Chinach cztery umiejętności, które powinien opanować człowiek wykształcony. Związane z konfucjańską doktryną wszechstronnego rozwij...

Decollage

Decollage lub dekolaż – przeciwieństwo kolażu; sztuka polegająca na odklejaniu, zrywaniu kolejnych warstw, odkryta przez Lea Maleta w 1934 r. Jest uprawiana ...

Dekadencja

Dekadencja – rozkład wartości kulturowych, społecznych; chylenie się ku upadkowi; kryzys lub schyłek.

Diorama

Diorama w malarstwie – rodzaj obrazu w głębokim obramowaniu, gdzie pewne jego części są nieprzezroczyste, malowane na płótnie, a inne przezroczyste są malowa...

Erotyka (sztuka)

Erotyka w sztuce – jest jednym z przejawów sensualizmu, chociaż często jest też postrzegana jako nacechowana seksualnością, pożądaniem, wulgarnością oraz uwi...

Etiuda

Etiuda – krótki utwór w sztuce, mający na celu doskonalenie stylu literackiego, gry aktorskiej, techniki malarskiej itp. W niektórych rodzajach dzieł etiudą ...

Forma (sztuka)

Forma w dziedzinie sztuki oznacza te jej właściwości, które związane są z kształtem, konstrukcją zapisu. Nie mając bezpośrednio wpływu na treść dzieła sztuki...

Frontalizm

Frontalizm – zasada kompozycyjna stosowana w sztukach plastycznych, polegająca na przedstawianiu postaci ludzkiej od przodu, w układzie ściśle symetrycznym, ...

Gejsza

Gejsza lub geigi) – osoba w Japonii o umiejętnościach artystycznych, bawiąca gości rozmową, tańcem, śpiewem i grą na instrumentach. Potrafi prowadzić ceremon...

Horror vacui

Horror vacui – pojęcie, które stosowane jest: w fizyce: historyczny pogląd, oparty na wywodach starożytnych filozofów greckich zwłaszcza Arystotelesa, polega...

Idiom (sztuka)

Idiom – zespół cech charakterystycznych dla danej dziedziny sztuki, okresu artystycznego lub artysty. Cechami wyróżniającymi jest zwykle gatunek, rodzaj, for...

Instytut Propagandy Sztuki

Instytut Propagandy Sztuki – instytucja utworzona w czerwcu 1930 z inicjatywy artystów i historyków sztuki, w celu propagowania nowoczesnej polskiej sztuki. ...

Interaktywność w sztuce

Interaktywność to własność dzieła sztuki, która sprawia, że jego odbiorca może podjąć działania, które wpłyną na kształt końcowy dzieła. Stanowi jedną z najw...

Kolaż

Kolaż – technika artystyczna polegająca na formowaniu kompozycji z różnych materiałów i tworzyw. Są one naklejane na płótno lub papier i łączone z tradycyjny...

Kompozycja dynamiczna

Kompozycja dynamiczna w sztukach plastycznych jest to kompozycja, w której występuje przewaga elementów ukośnych, ponieważ w plastyce elementy te postrzegane...

Kompozycja otwarta

Kompozycja otwarta – rodzaj kompozycji polegający na pozostawieniu odbiorcy dzieła sztuki pola do interpretacji. Jest to układ specyficznej relacji między el...

Kompozycja statyczna

jest to kompozycja, w której występuje przewaga elementów ukośnych, ponieważ w plastyce elementy te postrzegane są jako ruchome. Kompozycja statyczna i kompo...

Kompozycja symetryczna

Kompozycja symetryczna – symetryczne rozmieszczenie elementów wizualnych dzieła. Oś symetrii jest na obrazach elementem domyślnym, dzieli ona obraz na części...

Kompozycja zamknięta

Kompozycja zamknięta – kompozycja, w której wszystkie elementy świata przedstawionego tworzą jasny, przejrzysty, skończony i logiczny układ. Świat przedstawi...

Krytyka artystyczna

Krytyka artystyczna, krytyka sztuki – działalność intelektualna polegająca na dyskusji, ocenianiu i interpretacji dzieł sztuki. Teksty krytyczne mogą mieć ch...

Linearyzm

Linearyzm – tendencja w malarstwie lub grafice polegająca na wydobyciu kształtu, plastyki i ekspresji przedstawionego przedmiotu czy postaci przez akcentowan...

Magnum opus

Magnum opus, opus magnum – fraza oznaczająca najwybitniejsze, najbardziej znaczące dzieło w dorobku artysty. Wyrażenie to przeniesiono do alchemii jako okreś...

Mecenat

Mecenat − opieka wpływowych i bogatych miłośników, amatorów literatury i sztuki nad twórcami. Na ogół wiąże się to z finansowym wspieraniem tych artystów i i...

Medalion (łowiectwo)

Medalion – wypreparowane trefeum łowieckie, rodzaj zwierzęcego popiersia. Stanowi go wypreparowana głowa i szyja zwierzęcia, naciągnięta na specjalny, natura...

Mimetyzm

Mimetyzm, mimezja – termin stosowany w różnych dziedzinach, oznaczający naśladowanie albo upodabnianie się. W biologii mimetyzm to upodabnianie się niektóryc...

Miniatura (malarstwo)

Miniatura – małych rozmiarów obraz, zazwyczaj portret, wykonany na pergaminie, kości słoniowej, metalu czy porcelanie. Miniatury portretowe rozkwitły w XVI-w...

Model (zawód)

Model, modelka − osoba zawodowo zajmująca się pozowaniem artyście lub demonstrowaniem strojów podczas pokazów mody.

Modelina

Modelina – popularna nazwa różnych utwardzalnych mas plastycznych, przypominających przed utwardzeniem swoimi właściwościami modelarskimi plastelinę. Istniej...

Obraz wirtualny

Obraz wirtualny – nieistniejący realnie obraz, a pomimo to percypowany. Przykładem obrazów wirtualnych są obrazy na monitorach telewizyjnych lub komputerowyc...

Oeuvre

Oeuvre – termin, jakim określa się całość dorobku danego artysty, wszystkie jego dzieła. Chef doeuvre główne dzieło – dzieło lub grupa dzieł z dorobku artyst...

Oiran

Oiran – japońska kurtyzana, uważana za typ prostytutki yūjo, jednak różniąca się od niej tym, że była artystką rozrywkową. Ich sztuka i moda często wyznaczał...

Parerga

Parerga – określenie dzieł ubocznych, mało znanych, pozostających poza głównym nurtem twórczej działalności artysty, pisarza, kartografa, itd. Często bywają ...

Pasiak (tkanina)

Pasiak - tkanina o poprzecznym pasowym ornamencie, najczęściej wielobarwna. Powszechna w polskich strojach ludowych, wyrabia się z niej zapaski i spódnice. S...

Pendant

Pendant – dzieło sztuki tworzące harmonijną parę z innym dziełem, uzupełniającą się nawzajem pod względem kompozycji i stylu. Przykładami pendantów w malarst...

Pin-up

Pin-up – określenie używane wobec trendu wywodzącego się głównie z lat 40. i 50. XX wieku. Pin-up girls były piękne i uśmiechnięte, ubrane w rozkloszowane su...

Plener

Plener – twórczość na zewnątrz, w bezpośrednim kontakcie z naturą. Otwarta przestrzeń pod gołym niebem jako miejsce i temat pracy artysty. Twórczość plenerow...

Poezja uliczna

Poezja uliczna – forma ekspresji literackiej, element sztuki ulicznej, uprawiany w przestrzeni publicznej, najczęściej w postaci improwizacji literackich, pi...

Profesjonalny regurgitator

Profesjonalny regurgitator – artysta, którego występy składają się z połykania i przenoszenia różnych nietypowych przedmiotów drogą pokarmową. Wykorzystuje z...

Proporcja (sztuka)

Proporcja − rozumiana jest jako współgranie poszczególnych części w całości. Jest to jedno z głównych zagadnień teorii sztuki. Już w starożytności był porusz...

Sprezzatura

W muzyce termin oznaczający swobodę 1) w traktowaniu zapisanego rytmu przy wykonywaniu utworu 2) w stosowaniu dysonansów przejściowych podczas komponowania u...

Symultanizm

Symultanizm – zagadnienie z zakresu teatrologii, literatury i sztuki abstrakcyjnej. Polega na przedstawieniu kilku obrazów, zdarzeń rozgrywających się w tym ...

Synteza sztuk

Synteza sztuk – idea i praktyka syntezy sztuk, rozumianej jako ich wspólnota mimo rozmaitości tworzywa. Związana z poszukiwaniem uniwersalnego języka sztuki....

Sztafaż

Sztafaż – postacie ludzkie i zwierzęta oraz dodatkowe, poboczne wątki lub motywy ożywiające kompozycję dzieła artystycznego, nieodciągające jednak uwagi odbi...

Sztuka dla sztuki

Sztuka dla sztuki, także sztuka jest celem sama w sobie – hasło propagowane przez niektórych twórców polskiego i europejskiego modernizmu. Po raz pierwszy uż...

Sztuka ludowa

Sztuka ludowa – całokształt działalności artystycznej społeczności lokalnej, na ogół wiejskiej. Obok twórczości, którą nazywa się plastyką do sztuki ludowej ...

Sztuka marginesu

Sztuka marginesu to umowna nazwa dzieł, które powstały obok istniejących rodzajów sztuki, stworzonych przede wszystkim przez psychicznie chorych, więźniów lu...

Sztuka nieprofesjonalna

Sztuka nieprofesjonalna – Zjawisko w sztuce, znane od końca XIX wieku, obejmujące wszelkie przejawy działań plastycznych, powstające w kręgu sztuki naiwnej, ...

Sztuka polityczna

Sztuka polityczna – szerokie pojęcie obejmujące wiele rodzajów działalności artystycznej, które łączy to, że intencjonalnie niosą jakieś przesłanie polityczn...

Sztuka wirtualna

Sztuka wirtualna – jest określeniem wirtualizacji sztuki, stworzonym za pomocą mediów technicznych opracowanych pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku. Nal...

Sztuki wyzwolone

Sztuki wyzwolone lub siedem sztuk wyzwolonych – system podstawowej, ogólnej i uniwersalnej edukacji ukształtowany w IV wieku przed Chrystusem, powszechnie st...

Taksydermia

Taksydermia – sztuka montażu lub reprodukcji, najczęściej poprzez wypchanie martwych zwierząt na wystawę lub dla innych źródeł badań. Metody praktykowane prz...

Vlado Goreski

Studiował i ukończył na Wydziale Filozofii – grupa – Historia sztuki, Skopje. Macedonia Północna, po tym, ukończył – Akademię Sztuk Pięknych Międzynarodowe C...