• Zrób to sam (hobby)

    Zrób to sam, w skrócie DIY) – określenie idei związanej z samodzielnym, niekomercyjnym wykonywaniem zwykle na własne potrzeby różnych prac bez pomocy profesj...

  • Ocena technologii

    Ocena technologii – analiza konsekwencji rozwijania i stosowania określonych technologii, która jako narzędzie dostarczania wiedzy wspiera procesy decyzyjne,...

  • Technika

    Technika – dziedzina działalności obejmującej wytwarzanie zjawisk i przedmiotów niewystępujących naturalnie w przyrodzie. Pojęcie techniki bywa popularnie ut...

Technika

Technika – dziedzina działalności obejmującej wytwarzanie zjawisk i przedmiotów niewystępujących naturalnie w przyrodzie. Pojęcie techniki bywa popularnie ut...

Awaria techniczna

Awaria techniczna – zgodnie z Ustawą o stanie klęski żywiołowej jest to gwałtowne, nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, urządzeni...

Infrastruktura techniczna

Infrastruktura techniczna – urządzenia, sieci przesyłowe i związane z nimi obiekty świadczące niezbędne usługi dla danej jednostki przestrzenno-gospodarczej ...

Kanibalizacja (technika)

Kanibalizacja w technice – proces polegający na pozyskiwaniu części zamiennych z uszkodzonych lub nie użytkowanych maszyn, stosowany w celu naprawy nie produ...

Obiekt techniczny

Obiektem technicznym nazywamy każdy dowolny wytwór cywilizacji technicznej. Są to np.: samochody, obrabiarki, budynki, mosty itp. Przyjmuje się, że powstaniu...

Ocena technologii

Ocena technologii – analiza konsekwencji rozwijania i stosowania określonych technologii, która jako narzędzie dostarczania wiedzy wspiera procesy decyzyjne,...

Postęp techniczny

Postęp techniczny - proces zmian rozwojowych techniki wyrażający się przez wprowadzenie do procesu produkcji nowych, udoskonalonych maszyn, urządzeń, narzędz...

Starzenie moralne

Starzenie moralne – proces związany z szybkimi zmianami technologicznymi, w wyniku którego w pełni sprawny wedle specyfikacji sprzęt lub oprogramowanie nie s...

Technosfera

opisuje w jaki sposób myślenie magiczne, neopogaństwo, okultyzm przenikają technosferę odwołując się zarówno do znanych krytyków społecznych i filozofów Jean...

Wysoka technika

High key ang. wysoka tonacja technika wykonywania fotografii polegająca na dobraniu odpowiednich tematów o przewadze nienasyconych, jasnych tonów. wysoka tec...

Zrób to sam (hobby)

Zrób to sam, w skrócie DIY) – określenie idei związanej z samodzielnym, niekomercyjnym wykonywaniem zwykle na własne potrzeby różnych prac bez pomocy profesj...