• Studia nad rozwojem

  Studia nad rozwojem to multidyscyplinarny kierunek studiów łączący elementy ekonomii, politologii i stosunków międzynarodowych. Najważniejszą cechą kierunku ...

 • Informatyka społeczna

  Informatyka społeczna odnosi się do szeroko rozumianego związku pomiędzy informatycznymi technologiami komunikacyjnymi i światem społecznym. Z jednej strony ...

 • Ekologia mediów

  Ekologia mediów lub ekologia medialna – dziedzina nauk społecznych badającą wpływ technologii i systemów symbolicznych na społeczeństwo, procesy poznawcze i ...

 • Cel

  Cel – to, ze względu na co następuje działanie; stan lub obiekt, do którego się dąży; cel, to kres świadomego działania. Działać celowo może: człowiek, organ...

 • Bot społeczny (program)

  Bot społeczny – program, który w informatyce społecznej dodatkowo jeszcze w kontaktach z ludźmi w coraz większym stopniu udaje ludzkie zachowanie. Obecnie na...

Agnotologia

Agnotologia – badania kulturalnie uwarunkowanej niewiedzy lub wątpliwości, w szczególności publikowania niedokładnych lub wprowadzających w błąd danych nauko...

Bot społeczny (program)

Bot społeczny – program, który w informatyce społecznej dodatkowo jeszcze w kontaktach z ludźmi w coraz większym stopniu udaje ludzkie zachowanie. Obecnie na...

Cel

Cel – to, ze względu na co następuje działanie; stan lub obiekt, do którego się dąży; cel, to kres świadomego działania. Działać celowo może: człowiek, organ...

Cybernetyka społeczna

Cybernetyka społeczna, socjocybernetyka – nauka o procesach, celach i metodach sterowania społeczeństwem.

Debiut

Debiut – pierwsze publiczne wystąpienie w jakiejś dziedzinie. W literaturze debiut oznacza na przykład pierwszy wydany utwór danego autora lub zespołu autors...

Ekologia mediów

Ekologia mediów lub ekologia medialna – dziedzina nauk społecznych badającą wpływ technologii i systemów symbolicznych na społeczeństwo, procesy poznawcze i ...

Informacja naukowa

Informacja naukowa – termin odnoszący się do: komunikatów opracowanych metodami naukowymi, utrwalonych na odpowiednim nośniku informacji, przekazywanych użyt...

Informatyka społeczna

Informatyka społeczna odnosi się do szeroko rozumianego związku pomiędzy informatycznymi technologiami komunikacyjnymi i światem społecznym. Z jednej strony ...

Kultura konwergencji

Kultura konwergencji – zjawisko z pogranicza nauk społecznych i nowych technologii. Określa ono wytwory kultury i modele zachowań powstałe pod wpływem konwer...

Nauki o bezpieczeństwie

Nauki o bezpieczeństwie – jedna z dyscyplin naukowych wchodzących w skład obszaru nauk społecznych i dziedziny nauk społecznych, utworzona uchwałą Centralnej...

Nauki o obronności

Nauki o obronności – jedna z dyscyplin naukowych wchodzących w skład obszaru nauk społecznych i dziedziny nauk społecznych, utworzona uchwałą Centralnej Komi...

Strategia edukacji kooperatywnej

teoretycznych edukacja kooperatywna opiera się na osiągnięciach w zakresie psychologii konstruktywistycznej. W edukacji kooperatywnej bierze się pod dzięki s...

Studia nad rozwojem

Studia nad rozwojem to multidyscyplinarny kierunek studiów łączący elementy ekonomii, politologii i stosunków międzynarodowych. Najważniejszą cechą kierunku ...